Nyheter 2019


Ingen titel
I år går Hissgruppens julgåva till Stockholms Stadsmissions arbete

Nyhet Publicerad: 2019-12-18 10:46 CET

I år går Hissgruppens julgåva till Stockholms Stadsmissions arbete med att ge akut hjälp och långsiktigt stöd till kvinnor i hemlöshet.

Ingen titel
Motum ingår i ramavtal med HSB

Nyhet Publicerad: 2019-08-14 08:31 CEST

Hisskoncernen Motum och dess dotterbolag ingår i ett rikstäckande ramavtal om service och reparation av hissar med HSB Riksförbund. Avtalet omfattar samtliga HSB-föreningar och HSB-bolag i Sverige.

Digitalisering - Uppkopplade hissar - IoT

Nyhet Publicerad: 2019-03-04 21:29 CET

Hissen är en viktig del av upplevelsen i en fastighet. Och med den tekniska utvecklingen har det öppnats nya möjligheter till att förbättra denna upplevelse.

Ingen titel
Mervärden när du tecknar serviceavtal med Hissgruppen

Nyhet Publicerad: 2019-01-24 11:53 CET

För att en hiss ska vara driftsäker och trygg krävs en hög kvalitet i de regelbundna servicebesöken som ska utföras av en erfaren tekniker med rätt kunskap. Hissgruppen har en 40-årig tradition av att anpassa sig efter kunders olika behov och tar hand om deras hissar under hela dess livslängd.

Hissgruppen förstärker sin organisation

Nyhet Publicerad: 2019-01-14 12:19 CET

Hissgruppen, ett av Stockholms ledande hissföretag, stärker sin position genom att rekrytera en arbetsledare som även kommer få ansvar för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.